exemple de activitati scolare si extrascolare

Inspectorii educativi transmit, odată cu tabelul de mai sus completat, și un raport synthétiques Referitor la acest aspect, precum și măsurile propuse Organizatorilor pentru îmbunătățirea activităților, după caz. La nivel județean/al Municipiului București se alcătuiește un caej/Calendar al activităților Educatif DIN Municipiul București, Care cuprinde și fazele județene ALE concursurilor naționale organiser de MECTS și Parteneri. Această formă cuprinde doar proiectele Care acumulează minimum 65 de puncte DIN cele 100 de puncte posibile, conformez fișei de Evaluare. Criteriile de selectare a participanților pot fi: dosar sau portofoliu, proiect, vizionare de CD/DVD cu prestația echipajului/formației/solistului, Alte criterii specifice. Elaborarea CAEN și a CAER se face annuel, în urma unui proces de selecție a proiectelor, concursurilor, festivalurilor sau a Altor programe propuse. Intuitext, având ca suport jocurile existente la secțiunea “locul meu de joacă”, de la clasa I. organizarea activităților éducative are la bază dorinţa elevilor de a se implications în proiecte extrașcolare, Parteneriatul unității școlare cu Alte instituții care pot furniza resurse pentru astfel de activități, dorința profesorilor de a realiza și Alte activități, în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru diversificarea serviciilor educaționale în scopul creșterii atractivității ofertei unității școlare, impactul Pozitiv asupra comunității etc. Cine știe câștigă “Bazat romaine PE materialele de la secțiunea” Exploratorul Vesel “. Acest document poate avea modificări ulterioare. Cum găsim modalitatea cea mai potrivită de a motiva elevii, ţinând cont de faptul că aceştia au personalităţi diferite, Stiluri diferite de învăţare şi sunt sensibles la forme diferite de motivare? Cheltuielile de organizare vor fi suportate de organizatori, DIN Coruptia alocate de MECTS sau DIN Alte surSe. Concursul de proiecte pentru CAEN se realizează Annual, în Luna noiembrie. Inspectorii educativi au datoria de a verifica Dosarele proiectelor éducative naționale și internaționale și de a le aviza. Organizatorii asigură transparența întregului proces de înscriere și selecție.

Echipa de proiect menționată la alin. OARE este aşa? La implementarea proiectelor pot contribui și consiliile elevilor. De asemenea, putem organiza, ca activitate extrașcolară, o expoziție cu lucrările copiilor cu tema «personajele Mele DIN Școala Intuitext», în Care elevii să ilustreze personaje cu care ar Dori să se întâlnească PE Platforma de învățare, așa cum și le imaginează EI. Evaluarea proiectelor se realizează în comisii de specialitate constituite la Decker MECTS. Proiectele eligibile au ca Grup-țintă copii, respectiv elevi, conforme art. Toate proiectele sunt transmise în același pachet, Care conține, PE lângă proiectele propriu-ZISE, și o listă cu toate proiectele propuse, semnată de inspectorul Educatif și de inspectorul școlar général. Pentru anumite Activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli-pentru Siguranţa Lor şi a colegilor Lor şi pentru a asigura accomplie activităţii. Aprobarea unui proiect/concurs/Festival este valabilă pentru un un calendaire. Fiecare Inspector Educatif aduce la cunoștința directorilor de unități școlare, inclusiv Palais și cluburi ALE copiilor, și a consilierilor educativi prezentul Regulament, precum și de la lisse Alte Informații attenant relevante, prezintă documentele DIN Apelul de propuneri pentru Caen și oferă amănunte légat de scrierea proiectelor, Dacă Sitiera solicitări în acest sens. cheltuielile de transport al participanților și al profesorilor însoțitori DIN localité de reședință la locul desfășurării activității și retour vor fi suportate, conformez-vous à la norme léglației în vigoare, de către ISJ/ISMB/unitatea școlară.

Numărul total de premii i, II, III și mențiuni nu poate depăși 25% DIN numărul de concurenți (individuali sau echipaje/formații/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs.

Comments are closed.